فسفات آمونیوم گرانوله غنی شده با آهن (GAP)

فسفات آمونیوم گرانوله غنی شده با آهن (GAP)

کود فسفات آمونیوم گرانوله غنی شده با آهن با نام تجاری GAP رابو حاوی 12% فسفر ، 10% ازت  (شامل ازت آمونیومی و ازت نیتراتی)، 10% گوگرد و 2% آهن  به صورت گرانوله در بسته بندی 50 کـــیلوگرمی به بازار عرضـــه می گردد.
این کود به دلیل وجود نسبت مناسب از عناصر ضروری نقش مهمی در متابولیسم گیاهی داشته و باعث فعال نمودن میکروارگانیسم های خاک شده و به جهت جذب تدریجی عناصر باعث سرسبزی مستمر گیاه، افزایش عملکرد و زودرسی محصول می گردد.
همچنین  این کود به علت بالا بودن عیار عناصر غذایی، مصرف راحت تر، پاشش یکنواخت تر، تمایل کم به جذب رطوبت و کلوخه شدن از جمله کودهای مرغوب به شمار می رود. GAP جایگزین بهتر و باکیفیت تری برای کودهای سیاه (فسفات) و سفید (ازت) در کشاورزی می باشد.

درباره نویسنده

لغو پاسخ دادن