پرلیت

نام فارسینام انگلیسیدانه بندی
پرلیتPerlite0-2 میلی متر
پرلیتPerlite3-6 میلی متر

پرلیت:
پرلیت نوعی سنگ شیشهای آتشفشانی با ترکیب سیلیکات آلومنیوم است که بهدلیل فعالیتهای آتشفشانی دارای آب ماگمایی میباشد. وجه تمایز آن با سایر سنگها در این است که در اثر حرارت بالا تا حداکثر 1200 درجه سانتیگراد به سرعت منبسط شده و در اثر شوک حرارتی بسته به نوع ترکیب سنگ اولیه از 4 تا 20 برابر، افزایش حجم یافته که همانند دانههای ذرت شکفته و به صورت حبابهای ریز شیشهای مانند در میآیند و به مادهای با وزن مخصوص بسیار پایین 150-75 کیلوگرم بر متر مکعب تبدیل میشود.
پرلیت دارای کاربردهای فراوانی میباشد که کاربرد آن در کشاورزی از مهمترین کاربردهای پرلیت است. در حال حاضر از پودر پرلیت در صنایع کشاورزی خصوصا در کشورهای اروپایی و آمریکا استفادههای فراوانی میکنند که در کشور ما چندان مرسوم نمیباشد و لازم است کشاورزان عزیز، باغداران، گلخانهداران و علاقمندان به پرورش گل و گیاه در منازل به آن توجه کافی بنمایند. با توجه به کمبود آب در کشور و خشکسالیهای اخیر، همچنین بالا رفتن آلودگی هوا، استفاده از این ماده جهت ایجاد فضاهای سبز و درخت کاری کمک زیادی به ما خواهد کرد.
پودر پرلیت را معمولاً با دانه بندیهای مختلف همراه با خاک و یا بدون خاک جهت کشاورزی بسته به نوع کاربری آن استفاده میکنند. پودر پرلیت کاملا خنثی، بدون مواد نفتی و به دلیل پخت در دمای بالا استریل میباشد. مزایای کلی اضافه نمودن پودر پرلیت به خاکهای کشاورزی عبارتند از: جذب آب درهنگام آبیاری گیاهان، مرطوب نگهداشتن خاک اطراف ریشه و در نتیجه کاهش مصرف آب و تعداد آبیاری میباشد.
همچنین اختلاط مناسب و مطلوب پرلیت با کودهای شیمیایی و خاک برگ عامل مهمی در رشد و تکثیر گیاهان میباشد. این مخلوط، زهکش بسیار عالی در خاک بوجود میآورد و رطوبت را نیز در حد نیاز درخود نگهداری میکند، از پرلیت مخلوط نشده همچنین به عنوان زهکش ته گلدانها استفاده میشود. در ضمن از پرلیت میتوان در کشتهای بدون خاک (هیدروپونیک) نیز استفاده نمود. برای رشد و پرورش بذر اغلب از پرلیتهای دانه ریز استفاده میشود.
پرلیت در خاک، مسیرهای ریزی ایجاد مینماید که به آسانی آب و اکسیژن در آن گردش میکند و آزادانه در اختیار ریشه قرار میگیرد. مورد فوق بسیار پر اهمیت است زیرا حدود 98% اکسیژن مورد نیاز گیاه از طریق ریشه جذب میگردد. علاوه بر این پرلیت در اطراف ریشه حالت زهکش ایجاد مینماید و از تجمع آب در اطراف ریشه و خفگی گیاه به دلیل نرسیدن اکسیژن به آن جلوگیری میکند. از پرلیت جهت اصلاح خاکهای سولفاته و یا خاکهای دارای بافت سنگین نیز استفاده میگردد.
بهعلاوه پرلیت بین سه تا ده برابر وزنش در خود آب ذخیره مینماید و با کاهش رطوبت خاک آن را به خاک اطراف خود مجددا پس میدهد، بهدلیل خنثی بودن این پودر آب برگرداننده شده به خاک هیچ گونه عوارضی برای گیاه ندارد و به همین علت در زراعتهای دیم استفاده از پرلیت توصیه میشود.