سوپرفسفات ساده (SSP)

نام فارسینام انگلیسیفرمول شیمیاییشکل ظاهریمیزان درصد عناصر
سوپر فسفات سادهSimple Super Phosphate
(SSP)
Ca (H2Po4)2.H2oگرانولP2O5=%16
PT=22%
Ca=%20
S=%12
سوپر فسفات سادهSimple Super Phosphate
(SSP)
Ca (H2Po4)2.H2oپودریP2O5=%16
PT=22%
Ca=%20
S=%12

راهنمای مصرف کودی رابو

زمان مصرفنحوه مصرفمیزان مصرفنوع گیاه
در زمستان، همراه با سایر کودهاچالکودسیصد تا چهارصد گرم برای هر درختدرختان میوه
قبل از کاشت، همراه با سایر کودهاچالکودصد تا دویست کیلوگرم در هکتارمحصولات زراعی
هنگام تهیه بستر بذر، همراه با سایر کودهاچالکودصد تا صد و پنجاه کیلوگرم در هکتارصیفی و جالیز
هنگام تهیه بستر بذر، همراه با سایر کودهاچالکودهشت تا ده کیلوگرم در هزار مترمحصولات گلخانه¬ای

مقادیر توصیه شده رابو عمومی است و میزان دقیق مصرف براساس آزمون خاک و برگ، و نیاز گیاه با مشاوره کارشناس مجرب در هر منطقه تعیین میگردد و شرکت رابو در مقابل استفاده نادرست این محصول هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد.

فسفر(P):

فسفر دومین عنصر غذایی محدودکننده تولید محصول در بیشتر خاک­های ایران می­باشد. حداکثر فسفر قابل جذب گیاه در PH خاک بین 7-5 اتفاق می­افتد. جذب فسفر عملا در خاک­های اسیدی و بازی با محدودیت مواجه است.

این عنصر نقش زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد و توسعه گیاه می­باشد و به­ويژه در بخش­هاي جوان، گل­ها و بذرها به مقدار زيادي وجود دارد. وجود اين عنصر براي تقسيم سلولي و نمو بافت­هاي مريسمي ضروري است. فسفر عنصر تشكيل دهنده بسياري از تركيبات مانند اسيدهاي نوكلئيك، فسفوليپيدها و كوآنزيم هايي مانند آدنوزين تري فسفات مي­باشد. فسفر باعث جلوگیری از ریزش برگ­های پیر در اواخر تابستان، افزایش میزان گلدهی در بهار، افزایش کیفیت میوه و افزایش ریشه زایی در گیاه می گردد. نهال­هاي جوان به فسفر زيادي براي تحريك رشد ريشه­ها نیاز دارند.

در ایران راحت ترین و ارزان ترین راه براي تامين فسفر در خاك­هايي كه سطح فسفر آنها پائين است استفاده از كودهاي سوپر فسفات می باشد.

کود سوپرفسفات ساده علاوه بر فسفر فابل جذب گیاه دارای گوگرد و کلسیم است، گوگرد برطرف کننده لکه­های نارنجی و قرمز مابین رگبرگ­ها است و مانع خشک شدن برگ­ها می­شود و در زمین­های شور و قلیا باعث افزایش حاصلخیزی و بهره وری خاک می­گردد. کلسیم نیز نقش مهمی در کاهش شوری خاک و درنتیجه افزایش جذب مواد توسط ریشه را دارد.

از مزایای کود سوپرفسفات ساده می­توان به حلالیت خوب و اثر اصلاحی گچ موجود در آن بر خاک نام برد. دانه­های این کود مدت زمان طولانی­تری به­صورت قابل حل در خاک باقی می­ماند و بنابراین مصرف سوپرفسفات ساده قبل از کاشت مفیدتر بوده و یا بهتر است با ماشین کودکار-بذرکار، زیر بذر قرار گیرد.

کاربرد این کود در خاک شبیه فسفات آمونیم و سوپر فسفات تریپل، به صورت قبل از کاشت و در زمان تهیه بستر بذر می باشد.

نکات فنی:

مصرف این کود در درختان میوه به صورت چالکود و یا شیارکود توصیه می­شود.

به علت جذب دیر فسفر در خاک بهتر است کود های فسفره در عمق 5 تا 10 سانتی خاک قبل از کشت قرار گیرند تا علاوه بر افزایش عملکرد، سریعتر جذب ریشه شوند و باعث صرفه جویی در مصرف گردد.

 .