در جهت ارتقا هر چه بیشتر خدمات شرکت رابو به شما مشتریان گرامی فرم زیر را دانلود کرده و نسبت به پر کردن آن اقدام نمایید ، آن را به شماره ( 88764252 ) فکـــس یا بـــه آدرس  rabotejarat2015@gmail.com  ایمیل نمایید . بدیهی است نظرات سازنده شما ما را در جهت هر چه بهتر شدن خدمات ارائه شده یاری خواهد نمود .

فرم-نظر-سنجی